CỔNG TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH LẠM DỤNG TÊN MIỀN (DNS ABUSE REPORT PORTAL)

Cổng tiếp nhận phản ánh lạm dụng tên miền (DNS Abuse Report Portal) do VNNIC phát triển nhằm cung cấp cho các cá nhân, tổ chức sử dụng để báo cáo hành vi lạm dụng trực tuyến liên quan đến tên miền

CÁ NHÂN

Là toàn bộ người sử dụng Internet với mục đích cá nhân, giải trí, học tập, giao tiếp, mua sắm trực tuyến và các hoạt động cá nhân khác.

TỔ CHỨC

Là các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng Internet để thực hiện các mục tiêu tổ chức và kinh doanh.

CÁC LOẠI LẠM DỤNG

CÁCH BÁO CÁO LẠM DỤNG

1
ĐĂNG NHẬP
ĐĂNG NHẬP HOẶC ĐĂNG KÝ ĐỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ
2
BÁO CÁO
ĐIỀN THÔNG TIN BÁO CÁO LẠM DỤNG
3
HOÀN THÀNH
YÊU CẦU CỦA NGƯỜI DÙNG ĐÃ ĐƯỢC HỆ THỐNG TIẾP NHẬN VÀ THỰC THI

LIÊN HỆ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng liên hệ với chúng tôi