SPAM LÀ GÌ?

Spam là các email chứa các loại quảng cáo được gửi tới một danh sách cá nhân và nhóm người dùng, các dạng thư này thường không có ý nghĩa, không có chất lượng thông tin, không được sự đồng ý trước và gây phiền phức cho người dùng. Mặc dù riêng spam không phải là lạm dụng DNS, nhưng nó là “công cụ” được sử dụng để phân phối, phát tán cho các dạng lạm dụng DNS khác.

DANH SÁCH EMAIL (EMAIL LISTS)

Những kẻ gửi thư rác thường thu thập càng nhiều địa chỉ email càng tốt từ các trang web, danh sách khách hàng, người dùng không được bảo vệ, bằng cách sử dụng virus để thu thập địa chỉ email hay bằng bất cứ thủ thuật, công cụ nào mà chúng có thể thực hiện.

VƯỢT QUA “BỊ ĐÁNH DẤU SPAM” (GO BEYOND "MARK AS SPAM")

Những kẻ lừa đảo sử dụng những thuật toán tinh vi để làm thư rác (spam email) của chúng vượt qua được bộ lọc thư rác của nhà phát triển.

TÁC ĐỘNG ẢNH HƯỞNG CỦA SPAM

Lừa đảo và phát tán mã độc (Malware): Một số Spam có thể chứa các email lừa đảo (Phishing), yêu cầu người nhận cung cấp thông tin cá nhân quan trọng như tài khoản ngân hàng hoặc mật khẩu. Hay có thể chứa các liên kết đến các trang web chứa Malware hoặc nội dung độc hại gây nhiễm và lây lan trên hệ thống.

Tạo nhiễu và quá tải hệ thống: Spam có thể tạo ra một lượng lớn email và các yêu cầu phân giải DNS không mong muốn, gây quá tải cho hệ thống email và DNS của tổ chức hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Tốn thời gian, tài nguyên và chi phí: Thư rác gây tốn thời gian, mất tập trung và gây khó chịu cho người dùng. Ảnh hưởng đến tài nguyên, hiệu năng hoạt động của hệ thống thư điện tử. Ngoài ra, các tổ chức, doanh nghiệp còn mất nhiều chi phí trong việc triển khai các biện pháp nhằm hạn chế thư rác.